baner
 • FB_IMG_1529307258110
 • fb15
 • 23
 • fb11
 • fb13
 • 33
 • fb1
 • DSC_0579
 • 18670889_655464404652702_2450144264892709068_n
 • fb3
 • fb12
 • 18698066_655463821319427_1704460293375556128_n
 • DSC_0570
 • FB_IMG_1529307260927
 • fb14
 • fb7
 • 41
 • fb9
 • fb8

Partnerzy

1
angloo
PolandFishing-logo

Aktualności

ZNAKOWANE RYBY - Prośba o informację.

Informujemy, że w dniach 8-14.05.2017 r.

odbędzie się znakowanie ryb w rzece San w niecce wypadowej przepławki


w Stalowej Woli.


Na  znaczkach wydrukowany jest nr  telefonu - 508 393 988.


W przypadku złowienia oznakowanej ryby prosimy wędkarzy o informację


telefoniczną.http://www.51.pzw.org.pl/wiadomosci/149760/61/znakowane_ryby__prosba_u_informacje

KOMUNIKAT Nr.1


IX MARATONU WĘDKARSKIEGO


W WILCZEJ WOLI


17-18 .06 .2017

 

DATA:                                                          - 17-18 .06 .2017

 

ORGANIZATOR:                                         - Koło Nr.3 „ROZWADÓW” w Stalowej Woli

   

PATRONAT HONOROWY:                         - Senator Rzeczpospolitej Polskiej Janina Sagatowska

   

PATRONAT MEDIALNY:

 • Angloo.com

 • Wędkarski Świat

 • Tygodnik Sztafeta

 • TV Miejska w Stalowej Woli

   

KOMISJA SĘDZIOWSKA:                          - Jerzy Górecki-sędzia główny / sędzia klasy krajowej

   

CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:              - Zbiornik zaporowy

   

RYBOSTAN:                                               -Leszcz, płoć, jaź, krąp, amur, tołpyga, okoń, szczupak,

lin, karp, karaś pospolity

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

 

W zawodach może uczestniczyć czterdzieści trzyosobowych drużyn, w których osoby poniżej 16-go roku życia będą pod opieką prawnego opiekuna. O wpisaniu drużyny na listę startową i porządku losowania decyduje kolejność dokonanych wpłat. W przypadku zgłoszenia/wpłacenia przez większą ilość drużyn, organizator zamknie listę startową i zwróci koszty udziału w zawodach wpłacającemu w ciągu 7-u dni roboczych zachowując kolejność wpłat. Zawodnicy muszą posiadać kartę wędkarską, opłacone składki upoważniające do wędkowania i odrębne siatki do przetrzymywania ryb zgodnie RAPR. Zarząd Okręgu zwolnił zawodników ze składek członkowskich upoważniających do wędkowania na zbiornikach wydzielonych . Drużynie mogą towarzyszyć inne osoby nie biorące udziału w zawodach (trener, kierownik drużyny, kierowca). Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu zawodów. Koszt udziału w zawodach wynosi odpowiednio:

 

 • 450 zł dla drużyny trzyosobowej

 • 70 zł dla osoby towarzyszącej

   

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30-go maja na konto Banku Spółdzielczego nr:

76943000060000131320000001

zatytułowaną: udział w kosztach organizacji zawodów

 

wpłaty z innym tytułem nie będą honorowane ,a wpłaty po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko po uprzedniej konsultacji i zgodzie organizatora

 

ZASADY WĘDKOWANIA:

 

Zawody odbędą się w jednej 24-ro godzinnej turze. Do dyspozycji uczestników będą 30-sto metrowe stanowiska , a w uzasadnionych przypadkach stanowisko może zostać odpowiednio zwiększone. Na stanowisko mogą wejść sędziowie i organizatorzy w uzasadnionych przypadkach, oraz zgłoszone w sekretariacie osoby towarzyszące za zgodą kapitana drużyny. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową i gruntową. Organizator nie określa ilości zastosowanej przynęty. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz znakowaniu łowiska. Ryby należy przechowywać w stanie żywym. Ważenie ryb na stanowiskach w kolejności od stanowisk skrajnych do stanowiska sędziowskiego będzie odbywać się na dwukrotnie (wieczorem i rano), w czasie określonym w regulaminie lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie. Wędkowanie odbywać się będzie zgodnie z RAPR, ale minimalny wymiar ryby zgłoszonej do wagi powinien wynosić 25 cm. Sędzia główny za niewłaściwe zachowanie zawodnika, może dokonać dyskwalifikacji indywidualnej lub drużynowej.

 

TERMINARZ PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU ZAWODÓW:

 

Sobota 17.06.2017

 • 07.00 do 07.30 – zbiórka na „Parkingu u Arka” przy drodze Wilcza Wola – Wola Raniżowska ( 50°20'4.884"N, 21°56'37.608"E ). Zgłaszanie drużyn w sekretariacie zawodów, otwarcie zawodów i odprawa sędziowska

 • 07.30 do 08.30 – losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu na kolację i dojazd lub dojście do stanowiska.

 • 08.30 do 10.00 – przygotowanie na stanowiskach

 • 10.00 – rozpoczęcie nęcenia i wędkowania

 • 13.00 do 14.00 – obiad podany na stanowiska

 • 18.00 do 20.00 – I-wsze ważenie ryb na stanowiskach

   

Niedziela 18.06.2017

 • 06.00 do 07.00 – śniadanie podane na stanowiska

 • 10.00 – koniec wędkowania

 • 10.00 do 11.00 – II-gie ważenie ryb na stanowiskach

 • od 11.00 – wspólna biesiada przy pieczonym udźcu na gorąco i innych przysmakach, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów

   

ZASADY PUNKTACJI:

 

Zawody rozegrane będą w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej na żywej rybie. Klasyfikacja indywidualna – suma wagi złowionych ryb przez zawodnika. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów (zajętych miejsc) członków drużyny. Klasyfikacja na największą rybę – waga ryby złowionej i zgłoszonej przez zawodnika.

 

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe t-shirty i inne upominki. Puchary i nagrody wręczane będą do co najmniej do 3-go miejsca w miarę pozyskanych środków.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

Organizator wykupuje na okres zawodów ubezpieczenie ogólne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie zawodów. Przed dokonaniem wpłaty należy się zapoznać z warunkami uczestnictwa i regulaminem zawodów. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie koła i pod nr tel. 881441786. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają RAPR i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

U skarbnika koła dostępne są znaki

opłat PZW na rok 2016

Składki członkowskie 2016

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku. składka nie zmienia się i jest taka jak w 2015 roku


Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1.

Składka roczna pełna

210,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

120,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW

20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

100,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

70,00

Składka roczna uzupełniająca:


III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

110,00

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

50,00

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- Topiołki

- Przeria

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.

1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.

3. Składka członkowska ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych – ujęta w punkcie IV – wynosi 160 zł. dla wszystkich członków PZW i nie mają tu zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
4. Przy „Porozumieniach" podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
8. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami, zwolnieni są z wnoszenia składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

9. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi – 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

10. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
11. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
12. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Brudz


OBRĘBY OCHRONNE NA RZEKACH

 

 

Z związku z ustanowieniem obrębu ochronnego na:

 • rzece Wisła od km 269+800 do km 272+100 w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku (od czwartej tamy na prawym brzegu poniżej mostu drogowego w Sandomierzu do 100 m poniżej ujśca rz. Trześniówka),

 • rzece San od km 30+600 do km 29+600  w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia każdego roku (od ujścia rz. Barcówka do drugiej tamy na lewym brzegu poniżej kanału zrzutowego z Elektrociepłowni Stalowa Wola wraz z tym kanałem),

 

 

Jednocześnie informujemy, że strefa obrębu ochronnego na rz. Wisła  i San obejmuje cały teren w międzywalu pomiędzy wałem lewym a prawym na w/w odcinkach z łachami i starorzeczami włącznie i na obszarze tym w ww. okresach obowiązuje całkowity zakaz wędkowania.w załacznikch przedstawiamy skany decyzji.


L.Dz. 27/2013                                                                                          Stalowa Wola 11.11.2013 r.


Antoni Brudz

prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

ul. Przy Zalewie 2 39-400 Tarnobrzeg