baner

Opłaty

Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

 

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej na ochronę                                                       i zagospodarowanie wód

Wysokość składki              w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka roczna pełna

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, 
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.

- osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku Inwalidzkim).

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-  kobiet po ukończeniu 60 roku życia,  
-  mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

- osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku inwalidzkim).

75,00

Składka roczna uzupełniająca:

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

3

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

60,00

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania                         tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa   1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa   7-dniowa

60,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

120,00

Dla niezrzeszonych w PZW.

1

Składka okresowa 1-dniowa

50,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

80,00

3

Składka okresowa 7-dniowa

120,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

300,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte  w porozumieniach.
 5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 7. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 8. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 9. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
 10. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
 11. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 12. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
 13. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
 14. Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

 

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

Uwaga, od dnia jutrzejszego rusza w naszym kole sprzedaż znaczków na sezon 2018.


Dyżur Skarbnika w środę od 16.00 - 18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu.


Od nowego roku dyżury będą:


ŚRODA 12.30 - 14.30 oraz 16.00 - 18.00
CZWARTEK 16.00- 18.00
PIĄTEK 16.00 - 18.00.Od kilku lat Okręg PZW Tarnobrzeg prowadzi akcję promocyjną

dla nowych adeptów Wędkarstwa.

Tak też jest i tego roku . Zapraszamy młodzież do wstąpienia

w szeregi PZW Koła Nr3 "Rozwadów"

przy ul. Staszica 14 w Stalowej Woli

i spędzania wolnego czasu nad wodą pośród urokliwej przyrody i wspaniałej przygody !

Wodom Cześć!

Składki członkowskie 2017

 

 

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.


1.

Składka roczna pełna


210,00

 

2.

Składka roczna ulgowa dla:

 

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)120,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW


20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

 


100,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

 

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

 70,00

Składka roczna uzupełniająca:


 

III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

110,00

 

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

50,00

 

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:
- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

 

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych


1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

 

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami


1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

 

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

 

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

 

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.


1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

 

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

 

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.

3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

8. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi – 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

9. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
10. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

 

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Brudz

Regulamin i wysokość składek


członkowskich na akwenie


"Jeziora Tarnobrzeskiego" 2017


logo pzw tarnobrzeg vlowRegulamin
Akwenu „Jezioro Tarnobrzeskie” dotyczący połowu ryb.


1. Zgodnie z par. 1 i 2 umowy użyczenia Gmina Tarnobrzeg przekazuje Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu akwen o nazwie „Jezioro Tarnobrzeskie” w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Łowienie odbywa się na terenie całego akwenu z zastrzeżeniem, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku wyłącza się z wędkowania teren przeznaczony na kąpielisko. Ponadto wyłącza się z wędkowania teren wokół stanicy kajakarskiej, bazy nurków oraz bazy WOPR.
2. Uprawnionymi do wędkowania w „Jeziorze” są członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone posiadające kartę wędkarską.
3. Wędkować można cały rok, zarówno z brzegu jak i ze środków pływających wyposażonych w napęd wiosłowy lub silnik elektryczny, w odległości do 200 m od brzegu. Prawo do wędkowania ze środków pływających daje wykupienie dodatkowej składki na środki pływające. Środki pływające muszą być odpowiednio oznakowane.
4. Obowiązuje zakaz wędkowania z lodu, oraz naruszania, uszkadzania linii brzegowej.
5. Dopuszcza się brodzenie w butach tzw. „woderach” do wysokości posiadanego obuwia.
6. Poza ustaleniami niniejszego regulaminu, wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz pozostałe zasady ujęte w zezwoleniu.

 

Wprowadza się dodatkowe zasady połowu ryb na Jeziorze.

I. Wymiary ochronne:
1. Karp do 35 cm i powyżej 60 cm,
2. Troć jeziorowa do 70 cm,
3. Lin, Jaź, kleń do 30 cm,
4. Okoń, wzdręga, płoć do 20 cm,
5. Karaś, do 25 cm,
6. Leszcz do 35 cm,
7. Szczupak do 60 cm i powyżej 100 cm,
8. Sandacz do 60 cm,
9. Jesiotr do 80 cm.
Limity połowu:
1. Amur 2 szt./ dobę,
2. Karp 2 szt. /dobę.
3. Szczupak 1 szt./dobę.
4. Łączna ilość ryb wymienionych w pkt 1,2,3, przeznaczonych do zabrania nie może przekroczyć 2 szt. na dobę.
5. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej gatunków do 5 kg.

I. Pozostałe zasady:
1. Złowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone do zabrania muszą być wpisane do rejestru bezpośrednio po ich złowieniu, pozostałe gatunki mogą być wpisane po zakończeniu wędkowania.
2. Do odwołania obowiązuje zakaz zabierania złowionego amura.
3. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową.
4. Wędkarz po złowieniu limitu dziennego jest zobowiązany opuścić łowisko.
5. Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz obierania (czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb.
6. Można nęcić używając koszyczka zanętowego.
7. Nakazuje się utrzymywanie stanowisk wędkarskich w czystości - rozdział III pkt 6 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
8. Raz wniesiona składka nie podlega zwrotowi.
9. W przypadku ujawnienia naruszeń Regulaminów wydane zezwolenie na wędkowanie będzie cofnięte bez zwrotu wniesionej składki, nałożona kara pieniężna lub w stosunku do członków PZW sporządzony wniosek do sądu koleżeńskiego o ukaranie.
10. Na czas organizacji zawodów, po uprzednim wywieszeniu stosownego ogłoszenia i zamieszczeniu informacji w Internecie, zastrzega się prawo do wyłączenia łowiska z wędkowania w jego części lub całości.
11. Wykupienie odpowiedniej składki jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminów połowu na łowisku mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.
13. Gmina Tarnobrzeg i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz za ich sprzęt.
14. Okręg PZW w Tarnobrzegu w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z oddającym w użyczenie, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
15. Obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

WYSOKOŚĆ

Składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego"

 

Okres obowiązywania składkiWędkarze członkowie Okręgu Tarnobrzeg (1)/ pozostali członkowie PZWDla niezrzeszonych
1 doba*5 zł/10 zl20 zł
3 dni**15 zł/30 zł50 zł
Tydzień***25 zł/50 zł100 zł
30 dni****50 zł/100 zł200 zł
Roczna *****300 zł/500 zł1000 zł
Dodatkowa składka za wędkowanie ze środków pływających10 zł / 1 dzień
100 zł / rok
20 zł / 1 dzień
150 zł / rok

Wyjaśnienia do tabeli:

(1) - decyduje miejsce uiszczenia składki członkowskiej.

* - tzn. jak w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w godzinach od 0:00 do 24:00.

** - tzn. trzy po sobie następujące dni,

*** - tygodniowa, tzn. 7 dni kolejno po sobie następujących,

**** - tzn. trzydzieści kolejno następujących po sobie dni.

***** - tzn. dany rok kalendarzowy np.: 2017, itd.

W/w składki można wpłacać u Skarbników Kół oraz w innych podanych na stronie Internetowej Okręgu.

Wprowadza się następujące dodatkowe obostrzenia:

1. Zakaz posiadania i używania echosond i innych urządzeń do lokalizacji ryb.

2. Zakaz wędkowania w porze nocnej ze środków pływających.

3. Zakaz wędkowania z wyspy.

4. Zakaz rozstawiania na łowisku przyczep kempingowych i samochodów typu CAMPER.

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A - Amur, B - Boleń, BR - Brzana, C - Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz, J - Jaź, JE - Jelec, KP - Karaś pospolity, KS - Karaś Srebrzysty, KARP - Karp. KI- Kiełb, KL- Kleń, KR - Krąp, LE - Leszcz, LIN - Lin, LI - Lipień, Ł- Łosoś, M - Miętus, O - Okoń, P - Płoć, PP - Pstrąg potokowy, PT - Pstrąg tęczowy, PZ - Pstrąg źródlany, R - Rozpiór, S - Sandacz, SP - Sapa, SI - Sieja, SE - Sielawa, SU - Sum, SZ - Szczupak, T- Tołpyga, TJ - Troć jeziorowa, U - Ukleja, W - Węgorz, WZ - Wzdręga.

Zasady Rejestracji Połowu Ryb.

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

- Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005r.

Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

ZASADY REJESTRACJI:

1. Rejestr obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.

2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.

3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia.

4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać zgodnie z INSTRUKCJĄ oznaczania gatunków ryb w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot. również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy i pobrać nowy.

6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.

7. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.

8. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.

Adres kontaktowy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel. +48 15 822 46 47

- Państwowa Straż Rybacka Posterunek Tarnobrzeg - 603 919 642,

- Numer alarmowy „Jeziora Tarnobrzeskiego - 504 401 020.