baner

WAŻNE !!!

W 2017 r. obowiązują porozumienia jak w roku poprzednim


z wyjątkiem Okręgu PZW w Rzeszowie i Przemyślu, którzy w br. ich z nami nie


zawarli.

 

Wykaz


Okręgów z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2017 roku do pobrania w załączniku.

 

Informujemy wędkarzy,

że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

w ramach porozumienia międzyokręgowego udostępnia do wędkowania

dla członków Okręgu PZW w Tarnobrzegu

ZBIORNIK GOLEJÓW.