baner

Przedstawiamy nowy terminarz imprez sportowych naszego Koła na rok 2019.

Objaśnienia:

*zawody zaliczane do klasyfikacji Puchary Starosty Powiatu Stalowowolskiego;

skuwz – x stanowiąca koszty udziału w zawodach;

**zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Prezesa Koła Nr 3 Rozwadów;                               

UWAGA! Zarząd Koła zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów. Terminy zgłoszeń na zawody (które będą podane w komunikatach) są OBOWIĄZKOWE, po wyznaczonym terminie wędkarz nie będzie dopuszczony do zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD KOŁA NR3 ROZWADÓW W 2019 1