baner
 • 18670889_655464404652702_2450144264892709068_n
 • fb8
 • 18698066_655463821319427_1704460293375556128_n
 • fb12
 • 23
 • fb1
 • FB_IMG_1529307260927
 • fb7
 • fb3
 • fb11
 • fb15
 • fb14
 • 41
 • DSC_0570
 • 33
 • FB_IMG_1529307258110
 • fb13
 • fb9
 • DSC_0579

Partnerzy

1
torus
jaxon

Jęsli chcecie wyrobić sobie kartę wędkarska lub zarejestrować ponton, łódź wędkarską to te informacje mogą być przydatne.

Wszelkie kwestie dotyczące wędkarstwa są kierowane do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli:

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola  Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska pokój nr 302, tel. / 015 / 843 36 04

KARTA WĘDKARSKA - 

Amatorski połów ryb to nic innego jak pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Aby móc uprawiać amatorski połów wędką konieczne jest posiadanie karty wędkarskiej, która jest dokumentem wydawanym dożywotnio osobom, które ukończyły 14 lat. Z obowiązku posiadania karty zwolnione jest pewne grono osób.

KTO JEJ NIE MUSI POSIADAĆ

 • osoby do lat 14 - jednakże mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę;
 • cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiadają zezwolenie od uprawnionego do rybactwa;
 • osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

Karty wędkarskie są wydawane przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się o jej wydanie. Zanim jednak karta zostanie ci wydana należy uczynić zadość kilku formalnościom, w tym obowiązkowi zdania egzaminu.

EGZAMIN

Pierwszym krokiem jest złożenie egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem miejsca zamieszkania zdającego. by zdać egzamin należy wykazać się znajomością przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz stosowne zaświadczenie.

WIZYTA W STAROSTWIE

Następnie musisz skierować się do starosty właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej. Dokumenty jakich będziesz potrzebował to:

 • wniosek o wydanie karty wędkarskiej (możesz otrzymać na miejscu),
 • zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu,
 • aktualna fotografia (taka jak do dowodu osobistego),
 • potwierdzenie wpłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł;
 • dowód tożsamości.

Karta wędkarska zostanie wydana na miejscu. Warto zaznaczyć, że samo wyrobienie karty wędkarskiej nie uprawnia jeszcze do połowu na wszystkich wodach bowiem w pewnych przypadkach konieczne jest uiszczenie odpowiednich składek (np. na wodach PZW) lub wykupienie zezwoleń, których dokonasz np. w naszym KOLE PZW NR 3 ROZWADÓW.

REJESTRACJA ŚRODKA PŁYWAJACEGO -

Nie wszystkie środki pływające musimy rejestrować.Jeżeli nasz środek pływający będziemy używali do celów turystycznych to nie musimy go rejestrować, natomiast jeżeli będziemy go używali np. do połowów ryb czy też wywózki zestawów to koniecznie musimy zarejestrować.

Aby zarejestrować ponton lub inny środek pływający musimy udać się do Urzędu Miasta. Tam wypełniamy formularz podając nasze dane osobowe a także parametry środka pływającego. Na wyrobienie dowodu nie musimy długo czekać, ponieważ karty są wydawane od ręki. Przydzielają nam numery rejestracyjne, które musimy umieścić na naszym środku pływającym. Należy zwrócić uwagę na rozmiar liter i cyfr, który jest podany. Po zarejestrowaniu możemy pływać bez wahania.

WYKONANIE NUMERÓW REJESTRACYJNYCH -

Dobrze wiemy że w przypadku pontonu bardzo często go rozkładamy i składamy więc nasze numery rejestracyjne powinny być wytrzymałe i wykonane solidnie aby były widoczne i nie ścierały się.Warto przyłożyć się do wykonania numerów abyśmy potem nie musieli ich poprawiać. (Technika dowolna - namalowanie, naklejenie, kto co woli).

Kontakt do SKARBNIKA (osoby która pomoże i doradzi a przede wszystkim wydaje potrzebne dokumenty). - 600440611

 

DRUKI:

Wniosek na kartę wędkarską. (pdf)

Wniosek na kartę wędkarską. (doc)

Formularz wniosku zgłoszenia jednostki pływającej służącej do amatorskiego połowu ryb.

 

W razie pytań dzwońcie i pytajcie - 604066683.

z wędkarskim pozdrowieniem Jarosław Jabłoński