baner


REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM O PUCHAR PREZESA KOŁA PZW ROZWADÓW.

 

  1. 1. TEREN ZAWODÓW.

Zawody odbywać się będą na wyznaczonym przez organizatora odcinkach rzeki.

 

  1. 2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1.Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.
Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

2.2. Zabrania się używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

2.3. Wędkujemy na kotwiczkach i hakach bezzadziorowych.

 

  1. 3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Organizator wyznacza łowisko, na którym rozgrywane będą zawody, oraz określa głębokość brodzenia i obszar zbiornika, w którym startujący zawodnicy mogą łowić.

3.2. Zawody będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej w jednej turze.

3.3. Czas trwania jednej tury wynosi od 4 do 7 godzin.

3.4. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku rzeki, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze.

3.5. Przed zawodami sędzia główny ogłasza gatunek ryb punktowanych i czas trwania zawodów, oraz godzinę do której można zgłaszać ryby.

3.6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny.

3.7. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. Dopuszcza się również pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji).

3.8. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania aparatu fotograficznego (własny sprzęt typu telefon komórkowy z możliwością fotografowania, aparat fotograficzny), identyfikatora i miarki, które otrzymają od organizatora.

3.9. Na życzenie sędziego wędkujący zobowiązany jest do okazania sprzętu oraz przynęty, z jakiej korzysta.

3.10.Sędzia główny zawodów ma prawo wykluczyć lub nie dopuścić zawodnika do udziału
w zawodach zgodnie z Regulaminem Organizacji Sportu Wędkarskiego.

3.11. Po złowieniu, rybę należy umieścić na miarce pomiarowej głową skierowaną do jej zakończenia, a następnie wykonać fotografię w taki sposób, aby widoczna była długość złowionej ryby
i identyfikator.

3.12. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej rybę należy bezzwłocznie wypuścić do wody.

3.13. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

3.14. Wędkarz łowiący metodą spinningową zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych wędkujących min. 25 metrów.

3.15. W kwestiach nieuregulowanych przez w/w regulamin, decyzję podejmuje organizator,
a w dalszej kolejności sędzia główny w oparciu o zasady organizacji sportu wędkarskiego.

3.16. Uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem zawodów

 

 

  1. 4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

– brzana

– jaź

– kleń

– lipień

– okoń

– pstrąg potokowy

– pstrąg tęczowy i źródlany

– szczupak

– sandacz

– sum.

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, może wykluczyć z punktacji gatunek ryby, lub zwiększyć jego wymiar ochronny.

 

  1. 5. PUNKTACJA .

5.1. Obowiązuje punktacja zgodnie z tabelą zasad organizacji sportu wędkarskiego lub najdłuższa złowiona ryba.

5.2. Podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. W przypadku równego wyniku pkt, sędzia główny zweryfikuje ponownie długość złowionych ryb. Fotografia nie pozwalająca dokładnie zweryfikować długość ryby, nie będzie brała udziału przy dokładnej weryfikacji.

5.3. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za długości złowionych ryb.

 

  1. 6. DYSKWALIFIKACJA.

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

6.1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

6.2. Udzielanie lub przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby.

6.3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

6.4. Łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na odprawie).

6.5. Używanie osęki.

6.6. Nie posiadanie miarki pomiarowej lub przyrządu do odhaczania ryb.

 

  1. 7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA.

7.1. Do klasyfikacji końcowej będą zaliczane wszystkie zawody z cyklu „O PUCHAR PREZESA KOŁA PZW ROZWADÓW” podane przez organizatora w harmonogramie zawodów sportowych.

7.2 . Stosuję się punktację:

Podliczane będą wyniki uzyskane przez zawodników we wszystkich w/w zawodach.

Wygrywa mniejsza liczba punktów.

Wędkarz nie biorący udziału w zawodach ma przydzielane punkty następująco: ilość startujących zawodników w zawodach plus (+) 1 punkt.

7.3. Zwycięzca klasyfikacji końcowej otrzyma Puchar Spinningowego Wędkarza Roku
Koła Nr 3 „Rozwadów” za dany rok kalendarzowy.