baner

REGULAMIN LIGI FEEDEROWEJ CLASSIC Z POLANDFISHING.PL „O PUCHAR STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO”

 

1. Sprzęt.
1.1 Zawodnik może łowić tylko na jedną wędkę.
1.2 Na stanowisku zawodnik może posiadać dowolną ilość wędek o długości nie przekraczającej 4,5m.
1.3 Koszyczek zanętowy nie może mieć większego wymiaru niż 5cm x 7xcm i musi być mocowany przelotowo. Przypony min. 50cm.
1.4 Zawodnik musi posiadać siatkę do przechowywania ryb o długości minimum 3m.
1.6 Maksymalny rozmiar haczyka to nr 10, a rozstaw ostrza od trzonka to 7mm.
1.5 Zabrania się używania koszyczków do method feeder.
1.6 Zakaz nęcenia procą - nęcenie tylko koszykami bez zamocowanego zastawu z haczykiem.

2. Zanęty i przynęty.
2.1 Limit zanęty gotowej do użycia (nawilżonej, przesianej, wymieszanej z gliną) wynosi 12 l. W limit zanęty wchodzą również ziarna.
2.2 Limit przynęt wynosi 2,5 l. w tym maksymalnie 1l. jokersa lub ochotki.
2.3 Zarówna zanęta jak i przynęty winne zostać przedstawione do kontroli w pojemnikach umożliwienie stwierdzenia ilości.
2.4 Zabronione jest stosowanie peletu i innych sztucznych przynęt.

3. Punktacja i przebieg zawodów.
3.1 Zawodnik dostaje punkty wg zasady 1g = 1pkt, punkty sektorowe liczone są następująco 1 miejsce = 1 pkt. Przy takiej samej ilości punktów sektorowych o zajętym miejscu decyduje wyższa waga złowionych ryb.
3.2 Jedna tura zawodów trwa 5h.
3.3 Punkty w klasyfikacji końcowej przyznawane będą zgodnie z zajętym miejscem, np. 5 miejsce – 5 pkt. Zawodnik nie startujący w jakichkolwiek zawodach, będzie miał naliczane punkty następująco: ilość startujących w zawodach + 1 (20 zawodników + 1 = 21 pkt ).
3.4 Zwycięzcą cyklu zostaje zawodnik z najmniejszą liczbą pkt.

4. Przebieg zawodów.

4.1          6.00 - 6.05 - zapisy uczestników;

4.2          6.05 - 6.15 – losowanie i odprawa sędziowska;

4.3          6.15 - 6.30 – wyjazd zawodników w rejon stanowisku;

4.4          6.30 - pierwszy sygnał – wejście zawodników na stanowiska;

4.5          6.50 - drugi sygnał – kontrola zanęt i przynęt;

4.6          7.50 - trzeci sygnał – wolno nęcić;

4.7          8.00 - czwarty sygnał - rozpoczęcie wędkowania;

4.8          12.55 -  piąty sygnał – ogłoszenie 5 min. do końca zawodów;

4.9          13.00 - szósty sygnał – zakończenie wędkowania.

 

5. Kwestie nieuregulowane w/w regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami sportu wędkarskiego