baner
 • 18698330_655464201319389_4355801085195059955_n
 • 18739964_655464237986052_368507895856077676_n
 • 18698066_655463821319427_1704460293375556128_n
 • 18739709_655463947986081_1029755172998007261_n
 • 18699835_655463804652762_3494290886432867262_n
 • 18670956_655464164652726_9166822331592907967_n
 • 18740468_655463894652753_4093873581603132227_n
 • 18671231_655463731319436_4759973861313685981_n
 • 18740473_655464457986030_2880233491141798198_n
 • 18671192_655464641319345_1336485237915494130_n
 • 18767609_655464564652686_6376305242708743225_n
 • 18739903_655463917986084_8097563629002954718_n
 • 18700219_655464051319404_6562995484644465005_n
 • 18767534_655463781319431_1220426740078811432_n
 • 18765819_655463857986090_5658808286511525193_n
 • 18671135_655464494652693_8789442663837756995_n
 • 18670889_655464404652702_2450144264892709068_n
 • 18740060_655463984652744_6615626932694875457_n
 • 18700145_655464614652681_7469353475922343409_n
 • 18671309_655463704652772_1350090435410984962_n
 • 18698346_655464087986067_3534434709347077688_n
 • 18698481_655464127986063_1141094736882994840_n

Partnerzy

angloo
torus
rozwadow

Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

 

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej na ochronę                                                       i zagospodarowanie wód

Wysokość składki              w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka roczna pełna

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, 
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.

- osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku Inwalidzkim).

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-  kobiet po ukończeniu 60 roku życia,  
-  mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

- osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku inwalidzkim).

75,00

Składka roczna uzupełniająca:

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

3

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

60,00

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania                         tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa   1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa   7-dniowa

60,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

120,00

Dla niezrzeszonych w PZW.

1

Składka okresowa 1-dniowa

50,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

80,00

3

Składka okresowa 7-dniowa

120,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

300,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte  w porozumieniach.
 5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 7. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 8. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 9. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
 10. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
 11. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 12. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
 13. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
 14. Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

 

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.