TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz też wyłączyć cookies w swojej przeglądarce i nadal korzystać z tej strony.
Opłaty
Opłaty
Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

 

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej na ochronę                                                       i zagospodarowanie wód

Wysokość składki              w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka roczna pełna

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, 
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.

- osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku Inwalidzkim).

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-  kobiet po ukończeniu 60 roku życia,  
-  mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

- osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub

poruszających się na wózku inwalidzkim).

75,00

Składka roczna uzupełniająca:

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

3

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

60,00

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania                         tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa   1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa   7-dniowa

60,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

120,00

Dla niezrzeszonych w PZW.

1

Składka okresowa 1-dniowa

50,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

80,00

3

Składka okresowa 7-dniowa

120,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

300,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte  w porozumieniach.
 5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 7. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 8. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 9. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
 10. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
 11. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 12. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
 13. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
 14. Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

 

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

Znaczki sezon 2018 -Dyżury Skarbnika

Uwaga, od dnia jutrzejszego rusza w naszym kole sprzedaż znaczków na sezon 2018.


Dyżur Skarbnika w środę od 16.00 - 18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu.


Od nowego roku dyżury będą:


ŚRODA 12.30 - 14.30 oraz 16.00 - 18.00
CZWARTEK 16.00- 18.00
PIĄTEK 16.00 - 18.00.Akcja Promocyjna Wypoczynek z Wędka
Od kilku lat Okręg PZW Tarnobrzeg prowadzi akcję promocyjną

dla nowych adeptów Wędkarstwa.

Tak też jest i tego roku . Zapraszamy młodzież do wstąpienia

w szeregi PZW Koła Nr3 "Rozwadów"

przy ul. Staszica 14 w Stalowej Woli

i spędzania wolnego czasu nad wodą pośród urokliwej przyrody i wspaniałej przygody !

Wodom Cześć!
Składki członkowskie 2017

Składki członkowskie 2017

 

 

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.


1.

Składka roczna pełna


210,00

 

2.

Składka roczna ulgowa dla:

 

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)120,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW


20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

 


100,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

 

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

 70,00

Składka roczna uzupełniająca:


 

III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

110,00

 

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

50,00

 

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:
- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

 

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych


1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

 

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami


1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

 

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

 

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

 

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.


1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

 

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

 

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.

3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

8. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi – 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

9. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
10. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

 

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Brudz

« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2