baner
 • 18739964_655464237986052_368507895856077676_n
 • 18700219_655464051319404_6562995484644465005_n
 • 18767534_655463781319431_1220426740078811432_n
 • 18740468_655463894652753_4093873581603132227_n
 • 18700145_655464614652681_7469353475922343409_n
 • 18670956_655464164652726_9166822331592907967_n
 • 18740473_655464457986030_2880233491141798198_n
 • 18671135_655464494652693_8789442663837756995_n
 • 18739903_655463917986084_8097563629002954718_n
 • 18698481_655464127986063_1141094736882994840_n
 • 18698346_655464087986067_3534434709347077688_n
 • 18740060_655463984652744_6615626932694875457_n
 • 18699835_655463804652762_3494290886432867262_n
 • 18671192_655464641319345_1336485237915494130_n
 • 18739709_655463947986081_1029755172998007261_n
 • 18670889_655464404652702_2450144264892709068_n
 • 18767609_655464564652686_6376305242708743225_n
 • 18671309_655463704652772_1350090435410984962_n
 • 18698330_655464201319389_4355801085195059955_n
 • 18698066_655463821319427_1704460293375556128_n
 • 18671231_655463731319436_4759973861313685981_n
 • 18765819_655463857986090_5658808286511525193_n

Partnerzy

angloo
1
torus

Porozumienia na 2018 rok.

Aktualizacja 25.01.2018 r. - uszczegółowienie dot. Katowic.

Wykaz Okręgów z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2018 roku.

 1. Biała Podlaska –  udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
 2. Białystok – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Honoruje się składki wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich.
 3. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników na których wędkowanie jest dozwolone  po wniesieniu składki uzupełniającej.
 4. Częstochowa  - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.
 5. Ciechanów - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione  w zezwoleniu na amatorski połów ryb.
 6. Katowice - udostępnia na zasadzie 50/50 wszystkie ogólnodostępne wody wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Oznacza to, że wędkarze Okręgu Katowice chcący wędkować w wodach Okręgu Tarnobrzeg wnoszą składkę okręgową „tarnobrzeską” w wysokości 75 zł. i odwrotnie członkowie Okręgu Tarnobrzeg za wędkowanie w wodach Okręgu Katowice wnoszą składkę okręgową „wrocławską” w wysokości 75 zł.
 7. Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.  Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom   z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone”  po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł., a członkowie posiadający prawo    do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 75 zł.
 8. Lublin – udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb.
 9. Piotrków Trybunalski -  udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych  w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.

10.  Radom – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu.

11.  Rzeszów – udostępnia w opcji „zero” wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg część obwodu rybackiego Nr 9 rzeki San od mostu drogowego w Krzeszowie do ujścia rzeki Tanew wraz ze zbiornikiem „Struga” w Ulanowie i zbiornikiem zaporowym na rzece Rudna w Rudniku. Na udostępnionym odcinku Sanu obowiązuje osobne zezwolenie.

12.  Siedlce – udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.

13.  Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.

14.  Skierniewice - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.

15.  Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg      po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować  na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 80 zł. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł. W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko  na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę  i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.

16.  Wrocław - udostępnia na zasadzie 50/50 wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Oznacza to, że wędkarze Okręgu Wrocław chcący wędkować w wodach Okręgu Tarnobrzeg wnoszą składkę okręgową „tarnobrzeską” w wysokości 75 zł. i odwrotnie członkowie Okręgu Tarnobrzeg za wędkowanie w wodach Okręgu Wrocław wnoszą składkę okręgową „wrocławską” w wysokości 80 zł.

17.  Zamość – udostępnia w opcji „zero” wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg obwód rybacki rz. Tanew Nr 2 od mostu w miejscowości Króle do ujścia do rz. San w Ulanowie.

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie  ogólnodostępne wody nizinne (rzeki) wraz z drobnymi zbiornikami (wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu) – nie dotyczy Okręgu Rzeszów i Zamość. Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg. (nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie np. Częstochowa, Radom, Kielce, Piotrków Trybunalski, itd., którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

Uwaga:

Dodatkowe  informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na stronach Internetowych Okręgu.

Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.

Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.

Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg wynikający z wpłacanych składek.

Członkowie umawiających się Okręgów ( Porozumienia ) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych.

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.

źródło:

http://www.pzw.org.pl/51/wiadomosci/162683/64/porozumienia_na_2018_rok